JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Informatyka -- Informatyczna obs?uga aptek

Firma Jadmar zajmuje si? obs?ug? bran?y medycznej i farmacji pocz?wszy od 1993 roku. Wiedza oraz do?wiadczenie zdobyte przez ten czas gwarantuj? Pa?stwu ?wiadczenie us?ug na wysokim poziomie w sposób rzetelny i kompetentny. Zapewniamy szerokie wsparcie techniczne oraz merytoryczne z zakresu obs?ugi oprogramowania aptek. Obszar dzia?ania naszej firmy nie ogranicza si? jednak tylko do województwa dolno?l?skiego- prowadzimy obs?ug? na ca?? Polsk?.

 

 

Zakres ?wiadczonych us?ug dla bran?y medycznej i farmacji jest kompleksowy i obejmuje:
 
  • instalacj?, konfiguracj? oraz wdro?enie w tym szkolenie z zakresu obs?ugi systemów aptecznych - KS-APD i KS-APW jak i ró?ne ich modu?y dodatkowe
  • monta? oraz konfiguracj? sprz?tu komputerowego
  • wsparcie techniczne
  • wsparcie techniczneserwis drukarek fiskalnych irm Elzab oraz Posnet (monta?, fiskalizacja, serwisowanie)
  • monta? sieci komputerowych
  • dost?p do poczty internetowej (ka?dy klient ma mo?liwo?? otrzymania konta poczty e-mail na naszym serwerze)