JADMAR_logo spacer spacer linki spacer JADMAR Intranet Strony dla klientów Serwis pogodowy Support Biuro Rachunkowe Jadmar sp. z o.o.
Szkolenia -- Szkolenia BHP wraz z certyfikacj?

Odpowiadaj?c na coraz wi?ksze zainteresowanie pracodawców uzupe?nieniem obowi?zkowych szkole? BHP  wynikaj?cych z Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz.U. Nr 180 poz 1860), firma Jadmar proponuje profesjonalne us?ugi w tym zakresie.

 

Oferujemy:

 

  • Doradztwo z zakresu bhp, p.po?.
  • Instrukcje bhp
  • Opracowanie planu bezpiecze?stwa na budowie
  • Opracowywanie oceny pracy przy monitorach ekranowych
  • Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Szkolenia przeciw po?arowe
  • Szkolenia bhp dla pracodawców i pracowników

 

 

Po uko?czeniu szkolenia z zakresu BHP otrzymaj? Pa?stwo certyfikat.